Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 6, 18.09.2020 | 10:13:06
194 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, kỳ họp thứ 161, thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp kỳ thứ 161, thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tại hội nghị đã thảo luận về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX; Thành lập các đoàn đại biểu dự đại hội; Kịch bản và dự kiến phân công điều hành đại hội; Dự thảo nội quy, quy chế làm việc và danh sách đại biểu khách mời dự đại hội. Đồng thời, thảo luận về báo cáo nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với các nội dung, kế hoạch về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Đồng thời, nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định thành công của Đại hội. Vì vậy, cần phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên, phối hợp đồng bộ, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra sai sót, đạt yêu cầu đề ra.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...