Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

Thứ 6, 31.07.2020 | 21:50:22
175 lượt xem

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, qua đó làm tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Đây là 1 trong những nội dung trọng tâm được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình, các tổ chức cơ sở đảng, toàn thể đảng viên, cán bộ đặt ra phương châm hành động đó là: ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ trong lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, ngành vững mạnh. Trên cơ sở đó, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đề ra 3 mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới. Phấn đấu 100% cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh. Qua đó, khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối CCQ  tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Thái Bình thời gian tới.

Dự kiến đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/8/2020. Đại hội sẽ là dấu mốc quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...