Sắt son 10 chữ vàng Tuyên giáo

Thứ 6, 31.07.2020 | 15:56:28
161 lượt xem

"Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Sáng tạo và Hiệu quả" đó chính là 10 chữ vàng để ghi nhận, tôn vinh những cống hiến đóng góp, vai trò cũng như phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo – Những con người luôn có mặt trên mọi mặt trận, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy của công tác tuyên truyền, tấm gương lớn về sự nêu gương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy của công tác tuyên truyền từng nói: “Công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực… Phải làm sao dễ hiểu, nói sao để người ta hiểu được, hiểu để làm…” Người cho rằng: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”.

Thấm nhuần lời dạy đó của Người, 90 năm một chặng đường dài - cùng với sự ra đời, lớn mạnh của Đảng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, Tuyên giáo Thái Bình nói riêng, đã lấy “Dân làm gốc trong tuyên truyền”, sắt son thực hiện 10 chữ vàng của Tuyên giáo: “TRUNG THÀNH – TẬN TỤY – ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Lịch sử ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Cũng từ đó, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như Ban Huấn luyện, Bộ Tuyên truyền….

Và rồi một sự kiện trọng đại, một mốc son lịch sử, đó là ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc,..Từ đó, Ngày 1/8 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Ông Phạm Ngọc Đáp, năm nay đã ngoài 90 tuổi, chúng tôi được ông ôn lại kỷ niệm của tuổi trẻ khi còn đôi mươi – cái ngày mà ông vinh dự được lựa chọn tham gia Ban cổ động tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đến suốt quãng thời gian tham gia công tác, đặc biệt khi ở vị trí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Phạm Ngọc Đáp

Kỷ niệm ngày truyền thống của tổ chức Tuyên huấn, Tuyên giáo, tức là kỷ niệm sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong suốt 90 năm nay. Việt Nam đã làm như thế nào được thành công như ngày hôm nay, đó là nhờ có sự đống góp của ngành tuyên giáo.

Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng lãnh đạo, mà đỉnh cao là 2 cuộc biểu tình ở Duyên Hà - Tiên Hưng và Tiền Hải năm 1930. 

Tiếp đó, trải qua các cuộc kháng chiến, những khẩu hiệu dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người như “hậu phương thi đua với tiền tuyến”, phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”… đã động viên, huy động cao nhất sức người, sức của, làm nên quê hương năm tấn đầu tiên của miền Bắc; góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Giai đoạn nào thì cán bộ làm công tác tuyên giáo, tức là làm công tác tư tưởng luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, lấy mình làm gương từ tư tưởng đến lối sống. Có như vậy thì nói dân mới nghe, mới tin và mới làm theo. 

Thái Bình với phong trào “thóc thừa cân, quân vượt mức”, chi viện cao nhất sức người, sức của cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Ảnh tư liệu 

Và trong tình hình hiện nay, có thể nói rằng, công tác tuyên giáo ngày càng khó và càng ngày càng nhiều thách thức. Vì vậy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, những người làm tuyên giáo phải nhận thức rất rõ vai trò, vị trí của mình, đồng thời các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải hiểu rằng, công tác tư tưởng tuyên giáo không phải chỉ riêng ngành tuyên giáo mà là của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu, tích cực trong công tác tuyên giáo.

Như vậy, cán bộ làm công tác tuyên giáo thì không chỉ là những người định biên trong ngành, mà tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tức là những người làm công tác tư tưởng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đã xác định: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng”, đặc biệt trong điều kiện hội nhập và phát triển như hiện nay thì những người làm công tác tuyên giáo là cần phải hội tụ 5 chuẩn mực: Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả.

Vậy trung thành là gì? Hiện nay, tình hình trong nước và thế giới có những biến động mau lẹ, phức tạp. Vì vậy, phẩm chất số một đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhất là những người làm công tác tuyên giáo là phải trung thành. Trung thành cần phải ở trong suy nghĩ, từ đó thể hiện trong hành động, trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ tuyên giáo phải lấy trung thành làm cốt lõi trong tư duy, trong hành động của mình bởi nếu hiếu trung thành thì người cán bộ tuyên giáo không thể tham mưu cho các cấp ủy đảng làm công tác tư tưởng được.

Thứ hai là tận tụy: Tận tụy được coi như là một phẩm chất bảo đảm cho yếu tố trung thành vững hơn, bền hơn, sâu sắc hơn. Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, tác động ngày càng sâu sắc hơn, nhanh hơn đối với mỗi người dân thì mỗi một cán bộ tuyên giáo, mỗi một người làm công tác tư tưởng, làm công tác báo chí phải luôn tận tụy trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, phát hiện những nội dung mới, hình thức thể hiện mới, phương pháp mới để chúng ta tham mưu cho cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả nhất. 

Thành phố Thái Bình đổi mới và phát triển

Nói tiếp về chữ vàng ngành tuyên giáo, thì yếu tố đoàn kết vô cùng quan trọng. Với cán bộ làm công tác tuyên giáo thì đoàn kết đặt ra yêu cầu cao hơn, nghiêm túc hơn. Trước hết, tinh thần đoàn kết phải có ở trong mỗi con người, sau đó được thể hiện trong suy nghĩ, trong từng hành vi. Bản thân mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí xuất bản phải thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn phải có suy nghĩ, hành động đoàn kết, gắn bó với đồng đội, đồng nghiệp, gắn bó với nhân dân, đồng thời thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của toàn dân tộc. Đoàn kết cũng đây cũng là 1 trong 9 nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là đại đoàn kết toàn dân tộc, chỉ khi có đoàn kết thì mỗi bài nói bài nói, mỗi bài viết mới phát huy được hiệu quả. 

Thứ tư là sáng tạo: Sáng tạo yêu cầu đặt ra phải cả trong nhận thức, trong tư duy, trong tham mưu và phải thể hiện bằng các sản phẩm có nội dung phong phú, đa dạng, có tính chiến đấu cao. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải ứng biến linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, ở mọi lúc, mọi nơi, vận dụng linh hoạt các phương tiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của mình, từ đó mới sáng tạo cho ra đời các sản phẩm mang sức chiến đấu cao, phản bác hiệu quả các thông tin độc hại của các thế lực thù địch. Đây cũng là một trong những yêu cầu cần có đối với phẩm chất của một cán bộ tuyên giáo.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Có thể nói rằng trong 90 năm thành lập của ngành tuyên giáo đến nay, Đảng và nhà nước ta lúc nào cũng ghi nhận vai trò của ngành tuyên giáo. Suốt chặng đường lịch sử của ngành tuyên giáo đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao, đó là tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng đến với mọi tầng lớp nhân dân. Và nhờ đó thì chúng ta, trong đó có Thái Bình đã đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, hy sinh để đi đến thắng lợi như ngày hôm nay.

 Phẩm chất hay còn gọi là chữ vàng thứ 5 dành cho ngành tuyên giáo chính là hiệu quả. Thực tế, tất cả các yếu tố: Trung thành – Tận tụy – Đoàn kết – Sáng tạo nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là hiệu quả. Hiệu quả của công tác tuyên giáo, hiệu quả của công tác tư tưởng, hiệu quả của hoạt động báo chí là phải tham mưu cho Đảng làm tốt công tác định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác khoa giáo hướng dẫn cho người dân, cho cán bộ, đảng viên những kinh nghiệm, kiến thức, tri thức trong cuộc sống, trong sinh hoạt, trong sản xuất, thưởng thức sản phẩm văn hóa, văn nghệ; khai thác triệt để những thuần phong mỹ tục, những truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước cách mạng của từng vùng quê; khai thác những nét đẹp văn hóa của từng gia đình của từng thôn làng, dòng họ. 

Một gia đình mà thiếu văn hóa thì lụn bại, một dòng họ mà thiếu văn hóa thì tan nát, một đất nước mà thiếu văn hóa thì làm nô lệ. Do đó, vai trò định hướng của người làm của người làm công tác tuyên giáo rất quan trọng, hiệu quả của công tác tuyên giáo cuối cùng cũng hướng đến mục tiêu của Đảng: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đồng chí Phạm Văn Tiên, Trưởng phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Cán bộ làn công tác khoa giáo phải luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, hướng công tác khoa giáo về cơ sở với những hoạt động thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của mối địa phương đơn vị, khơi dậy và phát huy những nhân tố tích cực.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020), nhắc lại 10 chữ vàng của ngành chính là để ghi nhận, để tôn vinh những người đi đầu trên mọi trận tuyến – những con người luôn sát cánh cùng với thăng trầm, vinh quang của lịch sử dân tộc. Họ chính là những người góp phần quan trọng xây dựng chân giá trị cuộc sống ngày hôm nay.

Mai Liên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...