Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI

Thứ 7, 11.07.2020 | 15:28:44
838 lượt xem

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Thái Bình.

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI họp phiên bế mạc

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh một lần nữa nhấn mạnh việc tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt 2 mục tiêu, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế giữ mức tăng trưởng ổn định, là một trong số ít các tỉnh có mức tăng trưởng cao trên cả nước.

Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh Thái Bình phát biểu bế mạc kỳ họp

  Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Bình, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

Video: 71120_OVUONG1.mp4

Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Video: 71120_OVUONG2.mp4

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Kết quả biểu quyết 

Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thảo luận xem xét nhiều vấn đề quan trọng, được đông đảo cử tri quan tâm. HĐND tỉnh cũng đã xem xét và ban hành nhiều Nghị quyết có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, nhất là trong bối cảnh tỉnh Thái Bình sẽ phải tăng tốc để đạt được mục tiêu tăng trưởng 14,8% để đảm bảo đạt kế hoạch đã đề ra của năm 2020.

Danh mục Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI.

1. Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

3. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

4. Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

5. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết nhất trí về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Nam Trung, huyện Tiền Hải.

7. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy.

8. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long, huyện Tiền Hải.

9. Nghị quyết nhất trí chủ trương đầu tư dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

10. Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

11. Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý công lập tỉnh Thái Bình.

12. Nghị quyết phê duyệt mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2020-2021.

13. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

14. Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

15. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang đoạn qua Thành phố Thái Bình (từ cầu Phúc Khánh đến Xí nghiệp gạch ngói xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

16. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang, đoạn từ xã Vũ Quý đến thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương.

17. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.

18. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

19. Nghị quyết ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

20. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020.

21. Nghị quyết sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

22. Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

23. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

24. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

25. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

26. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.Cao Biền 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...