Đồng chí Ngô Đông Hải được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ 2, 01.06.2020 | 18:49:12
364 lượt xem

Sáng ngày 1/6 tại kỳ họp thứ 54 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thực hiện bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kỳ họp thứ 54 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình

Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đồng ý để Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện quy trình kiện toàn chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch, ngày 6/5/2020, BTV Tỉnh ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy theo quy định. Kết quả, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được giới thiệu là nhân sự ứng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020. BTV Tỉnh ủy đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho đồng chí Ngô Đông Hải tại Kỳ họp thứ 54 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình

Ngày 29/5/2020, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 12209 thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Ngô Đông Hải - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh và tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được 100% đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời khẳng định sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là nguồn động viên, khích lệ để cá nhân đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...