Sẽ bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải

Thứ 5, 21.05.2020 | 18:44:14
117 lượt xem

Sẽ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là 1 trong những điểm mới được nêu tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải vào sáng nay (21/5).

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải vào sáng 21/5

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, huyện Tiền Hải dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong 3 ngày từ 2-4/6/2020. Đại hội sẽ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội nhằm phát huy tính dân chủ trực tiếp trong Đảng. Chủ đề Đại hội nhiệm kỳ tới được đặt ra là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng Khu kinh tế Thái Bình, xây dựng huyện Tiền Hải phát triển nhanh và bền vững. 

Như vậy nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Tiền Hải đặt ra 17 chỉ tiêu, trọng tâm là phát triển công nghiệp và xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp xây dựng dịch vụ chiếm từ 80% trở lên trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phải tăng từ 15% trở lên. Giảm 1/3 số hộ nghèo so với hiện nay. Huyện Tiền Hải đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ làm nền tảng chính để tạo ra các khâu đột phá trong phát triển KTXH, nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải. Đồng thời đóng góp 1 số ý kiến, chủ yếu vào báo cáo chính trị tại Đại hội. Nhất là các giải pháp, chỉ tiêu trong phát triển KTXH, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình,…

Đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của huyện Tiền Hải trước Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của huyện Tiền Hải trước Đại hội. Đồng chí đề nghị huyện cần tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo, cần suy nghĩ và đầu tư hơn để đề ra các giải pháp có tầm nhìn chiến lược, dài hạn. Với mục tiêu nhiệm vụ của huyện trong nhiệm kỳ tới thì cần tập trung cao cho các giải pháp phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh:

Video: 52120_OHAI.mp4

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng Tiền Hải có những tiềm năng, lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên và con người. Do đó cần phải nắm rõ và phát huy các lợi thế này để đề ra các giải pháp trong phát triển KTXH và có những đánh giá đúng tác động của nó đến  đời sống dân cư. 

Về nội dung các dự thảo báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện phối hợp với các sở ngành của tỉnh hoàn chỉnh số liệu báo cáo. Với những tồn tại hạn chế nhiệm kỳ trước phải đánh giá đúng thực chất và rút ra những bài học sinh kinh nghiệm sâu sắc, từ đó nghiên cứu đề ra các giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng thống nhất về kế hoạch, nội dung, thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Tiền Hải để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện thời gian tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...