Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ 28

Thứ 5, 21.05.2020 | 10:55:13
115 lượt xem

Sáng 21/5, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải, lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải, lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, huyện Tiền Hải dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong 3 ngày từ 2-4/6/2020. Chủ đề Đại hội nhiệm kỳ tới là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng Khu kinh tế Thái Bình, xây dựng huyện Tiền Hải phát triển nhanh và bền vững. 

Như vậy nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Tiền Hải đặt ra 17 chỉ tiêu, trọng tâm là tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp xây dựng dịch vụ chiếm từ 80% trở lên trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phải tăng từ 15% trở lên. Giảm 1/3 số hộ nghèo so với hiện nay. Huyện Tiền Hải đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ làm nền tảng chính để tạo ra các khâu đột phá trong phát triển KTXH, nâng cao đời sống nhân dân.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tại hội nghị tập trung phát biểu, đóng góp ý kiến vào các nội dung, dự thảo báo cáo của huyện Tiền Hải như: các giải pháp trong phát triển KTXH nhiệm kỳ tới và công tác chuẩn bị cho đại hội.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...