Họp tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Thứ 5, 09.04.2020 | 15:52:04
393 lượt xem

Sáng 9/4, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đó là, đã tập trung kiện toàn các chức danh khuyết thiếu, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự Đại hội; Tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ các cấp; Xây dựng kế hoạch phân bổ và triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Xây dựng Đề án nhân sự theo hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương; Đã tiến hành đánh giá nhận xét đối với cán bộ trong diện ứng cử viên cấp ủy khóa mới; Đặc biệt, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động hướng dẫn công tác nhân sự cho Đảng bộ cấp dưới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau hôm nay Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và văn phòng Tỉnh ủy rà soát Dự thảo Đề án công tác nhân sự; bổ sung những nội dung theo hướng dẫn mới. Rà soát một lần nữa quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh tái cử và ứng cử. Cùng với hoàn thiện kế hoạch phân bổ và triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, cần nghiên cứu phân bổ thành phần các đoàn đại biểu, thể hiện trí tuệ và trách nhiệm của toàn Đảng bộ. Các công việc trên phải hoàn thành trước ngày 15/4/2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiên cứu các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, để xây dựng quy trình để giới thiệu nhân sự các ngành, địa phương theo đề án nhân sự đã được thông qua. Đồng thời thể chế thành các biểu mẫu, văn bản giúp các ngành, địa phương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, bảo đảm sự thống nhất. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn và giám sát quy trình giới thiệu nhân sự ở các ngành, địa phương. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự được giới thiệu vào ứng cử viên BCH khóa XX. Chủ động tiếp nhận, xử lý đơn thư (nếu có) liên quan đến nhân sự và có kết luận rõ ràng. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất bổ sung các chức danh khuyết thiếu, tham mưu để tiếp tục điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp. Trước mắt, chuẩn bị phương án nhân sự chủ chốt cho Đảng bộ các huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Thu Hà 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...