Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 5, 02.04.2020 | 18:52:48
465 lượt xem

Ngày 2/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...