Quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng

Thứ 2, 30.03.2020 | 17:03:41
213 lượt xem

Nghiên cứu dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bên cạnh các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân ở các khía cạnh khác nhau đó là công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, dự thảo văn kiện đã đề cập khá toàn diện trên nhiều mặt từ công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần có những giải pháp cụ thể hơn, gắn với thực tiễn ở khu vực nông thôn.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư: Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng chúng ta phải nâng cao sức chiến đấu của chi bộ khối nông thôn, tăng cường quản lý giáo dục đảng viên, đặc biệt về phẩm chất,đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong toàn Đảng bộ.Nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những tác động tích cực thì cũng có những tác động nhất định đến tư tưởng của thế hệ trẻ. Điều đó đang đặt ra cho công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn nhiều thách thức.


Ông Nguyễn Văn Đạt - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương: Công tác phát triển đảng viên ở cơ sở có khó khăn.Việc giáo dục chính trị tư tưởng cho tầng lớp công nhân trong doanh nghiệp hiện nay cần có phương hướng giải pháp cụ thể hơn.


Thông qua việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Đồng thời giúp các cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách đảm bảo sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân./.

Hữu Phước

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...