Góp ý Dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX (2020-2025)

Thứ 3, 24.03.2020 | 15:31:08
476 lượt xem

Quan tâm chăm lo hơn nữa công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung là một trong những vấn đề được đông đảo cán bộ, Đảng viên xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình tham gia đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Gần 80 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, ông Lê Chí Phi, Xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình vô cùng phấn khởi, tự hào trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình đạt được trong 5 năm qua; cũng như niềm tin yêu tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.  

Ông Lê Chí Phi - Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình: Dân tộc ta ai ai cũng yêu mến Đảng ta và người ta thường tôn trọng nói là Đảng của chúng ta. Cái niềm tự hào ấy có thể nói là trên thế giới này ít có 1 Đảng cộng sản như Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta. Mọi người dân đều được hưởng quyền lợi ấm no, hạnh phúc. Và chúng tôi rất kỳ vọng Đảng cần phải quan tâm cái vấn đề là củng cố, xây dựng đạo đức, phẩm chất, tư cách của người đảng viên.


Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thì các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở phải có giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.  

Ông Trịnh Xuân Điến - xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình: Đề nghị với tỉnh và thành phố đầu tư cho khoa học kỹ thuật, hai là đầu tư giống vốn xây dựng vùng chuyên canh để phát triển sản xuất nông nghiệp từng vùng một và vùng cao sản để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Duy Huy 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...