Tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thứ 2, 08.03.2021 | 00:00:00
188 lượt xem

Chiều 8/3, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp thống nhất các giải pháp thực hiện thu ngân sách hiệu quả trong thời gian tới.

Cuộc họp thống nhất các giải pháp thực hiện thu ngân sách 

Kết quả thu ngân sách 2 tháng đầu năm thực hiện hơn 1.267 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí đạt hơn 833 tỷ đồng. 

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm năm 2021 sẽ quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Đồng chí yêu cầu ngành thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền những quy định của pháp luật về nộp thuế. Rà soát, chấn chỉnh các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đôn đốc số thu, đôn đốc kê khai quyết toán thuế, chia nhiệm vụ thu theo hàng quý, hàng tháng. Xác định những doanh nghiệp trọng điểm để có biện pháp động viên đôn đốc. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước kịp thời thu các loại thuế nhất là thuế xây dựng cơ bản. Rà soát, thu hồi về ngân sách các khoản tiền theo kết luận thanh tra kiểm toán. 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các huyện, thành phố rà soát, khẩn trương hoàn tất hồ sơ tổ chức đấu giá các khu đất đã có đủ điều kiện. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu.

Cao Biền

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...