Giải phóng mặt bằng dự án đường Thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

Thứ 7, 06.03.2021 | 00:00:00
335 lượt xem

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn đi qua địa phận 6 xã của huyện Quỳnh Phụ gồm các xã Đông Hải, An Tràng, An Dục, An Vũ, thị trấn An Bài và xã An Thanh với chiều dài 8 km. Những ngày này huyện Quỳnh Phụ đang tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng.

Một trong những tuyến đường được hoàn thành

Phạm vi thu hồi của dự án chủ yếu là đất nông nghiệp và một phần diện tích đất ở tại 2 điểm dân cư mới quy hoạch của 2 xã An Dục và xã An Tràng với tổng số hộ dân là gần 800 hộ, diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là trên 350.000m2. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đang được huyện Quỳnh Phụ gấp rút triển khai. 

Cắm cọc mặt bằng giải phóng

Đơn vị chủ đầu tư đã hoàn thành công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới. Tổ chức bàn giao mốc cho các phòng ban của huyện và các xã có dự án đi qua. Đồng thời đôn đốc đơn vị tư vấn phối hợp với các xã để hoàn thiện trích lục địa chính khu đất. Trình Sở Tài nguyên môi trường thẩm định xong trích lục trích địa chính khu đất thực hiện dự án của 5/5 xã. Riêng thị trấn An Bài đang hoàn thiện trích lục khu đất để trình sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cho ý kiến.

Mặt bằng giải phóng

Quỳnh Phụ phấn đấu đến tháng 7/2021 sẽ bàn giao xong phần đất nông nghiệp và đến tháng 12/2021 sẽ bàn giao xong phần đất thổ cư cho dự án.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...