Từ 1/3/2021 Thái Bình tổng điều tra kinh tế

Thứ 2, 01.03.2021 | 00:00:00
152 lượt xem

Cùng với cả nước từ ngày 1/3/2021 Thái Bình tiến hành tổng điều tra kinh tế theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Để cuộc điều tra đạt kết quả cao trong thời gian qua Thái Bình đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo đúng tiến độ đã quy định.

Kiểm tra tại doanh nghiệp

Cuộc tổng điều tra kinh tế lần này được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 1/3 kết thúc vào ngày 30/5/2021 thu thập thông tin các cơ sở kinh doanh khối doanh nghiệp, hợp tác xã, khối hành chính sự nghiệp; giai đoạn 2 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp và thuỷ sản, cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2021.

Ông Tăng Bá Phúc - Cục trưởng cục Thống kê Thái Bình:
“Điểm lớn khác biệt của cuộc điều tra này so với năm 2017 có sự triển khai đồng bộ và áp dụng công nghệ thông tin triệt để vào công tác tổng điều tra”.

Cán bộ làm việc tại Chi cục Thống kê thành phố Thái Bình

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện bằng phiếu điện tử thông qua môi trường mạng. Trong giai đoạn 1 toàn tỉnh huy động 92 điều tra viên là cộng tác viên của các ngành, đến nay gần 6000 doanh nghiệp hợp tác xã,1200 đơn vị hành chính sự nghiệp, 80 đơn vị hiệp hội trên địa bàn tỉnh đã được cấp mã số và tài khoản đăng nhập để kê khai theo hướng dẫn của điều tra viên.

Bà Bùi Thị Đĩnh - Chi cục trưởng chi cục Thống kê thành phố Thái Bình”:
“Giai đoạn 1 thì cũng chủ yếu là đi sâu vào đối tượng điều tra là các doanh nghiệp và các khối sự nghiệp thì cơ bản là làm sao cho các đơn vị đăng nhập và kê khai những nội dung của doanh nghiệp mình trên phiếu điều tra”.

Cán bộ làm việc tại Chi cục Thống kê thành phố Thái Bình

Trong điều kiện dịch covid19 còn diễn biến phức tạp việc điều tra bằng bảng hỏi điện tử trực tuyến tự giác kê khai của các đơn vị trong giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá đúng bức tranh kinh tế thời gian qua. Đây cũng là những căn cứ để hoạch định những chủ trương đường lối phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Mai Lộc

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...