CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Thứ 5, 28.01.2021 | 19:36:58
416 lượt xem

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có công điện khẩn số 04 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nội dung công điện như sau

Kính gửi:

- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng,

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,

- Các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.


Hiện nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ở hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã có nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng (có thể do biến chủng mới của dịch bệnh Covid-19 gây ra). Để tiếp tục thực hiện tốt công tác trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 02-CĐ/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ an toàn cuộc sống và sức khoẻ của Nhân dân.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn tỉnh, về mức độ nguy hiểm của virus Corona chủng mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, hệ thống thông tin công cộng trong toàn tỉnh tuyên truyền về công tác phòng, chống, nâng cao ý thức tự phòng của nhân dân; chủ động phát hiện và kịp thời báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về những trường hợp có nguy cơ hoặc có biểu hiện nhiễm Covid-19, nhất là những người về địa phương từ những vùng có dịch.

3- Khẩn trương triển khai, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao trên phạm vi toàn tỉnh. Tạm dừng các hội nghị, sự kiện tập trung đông người chưa thật cần thiết; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... ở những nơi công cộng, nhất là ở các trường học, cơ quan, xí nghiệp, nơi tập trung đông người ở khu vực thành phố và thị trấn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các hội nghị, cuộc họp. Cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm  các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021, bảo đảm không để dịch bệnh tái phát, lây lan trên địa bàn. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4- Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Công điện này. 

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Công điện này, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công điện này triển khai đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ 

Bí thư Ngô Đông Hải đã ký


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...