Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tỉnh Thái Bình sẽ bắt đầu từ 1/3/2021

Thứ 5, 21.01.2021 | 15:19:58
543 lượt xem

Chiều 21/01/2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh Thái Bình triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Mục đích của cuộc tổng điều tra kinh tế nhắm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu quản lý của Trung ương cũng như địa phương. 

Đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp…Thời điểm điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp từ 1/3/2021 còn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tiến hành vào ngày 1/7/2021. 

Nội dung điều tra bao gồm thông tin nhận dạng định danh; thông tin về lao động, thu nhập; về tài sản, nguồn vốn, kết quả chi phí sản xuất kinh doanh; về ứng dụng công nghệ, năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh đây là cuộc tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, vì vậy các đơn vị, bộ phận liên quan cần thực hiện đúng theo phương án, kế hoạch đề ra nhất là việc thu thập, xử lý, tổng hợp số liệu. Công tác điều tra bảo đảm tính kế thừa và có sự so sánh với các kỳ trước. Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các công đoạn Tổng điều tra.

Thanh Phú

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...