Thái Bình đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp KTXH năm 2020, bàn các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

Thứ 3, 01.12.2020 | 18:23:09
188 lượt xem

Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá về tình hình KTXH năm 2020, bàn các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 và 1 số nội dung quan trọng khác. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá về tình hình KTXH năm 2020, bàn các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

Sau khi nghe dự thảo báo tình hình KTXH năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 của UBND tỉnh Thái Bình, các ý kiến phát biểu, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cơ bản thống nhất với những đánh giá về tình hình KTXH của tỉnh Thái Bình trong năm 2020. Trong đó có thể thấy, dù năm 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, nhưng tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt kết quả tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt gần 53.400 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2019. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 0,5% so với năm 2019. Các hoạt động thương mại, dịch vụ đã từng bước phục hồi. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa duy trì ổn định và ngày càng được nâng cao. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải cho rằng, Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả rất tích cực

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng: Trong các lĩnh vực của tỉnh thì Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả rất tích cực.  

Video: 120120_OHAI1.mp4

Bên cạnh nông nghiệp thì nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh cũng có nhiều cố gắng, đạt kết quả tích cực dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 như: Thương mại, dịch vụ, xây dựng, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công,... Nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất hiệu quả.

Video: 120120_OHAI2.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Để có được những kết quả tích cực trong năm 2020 là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các sở, ban ngành, địa phương cùng phối hợp vào cuộc, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ 1 số tồn tại, hạn chế hiện nay như: Vẫn còn nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư, phát triển nông nghiệp vẫn chưa thực sự rõ nét, chưa có được chiến lược bài bản trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 

Việc nắm bắt, bám sát tình hình SXKD của các doanh nghiệp chưa thực sự quyết liệt nên chưa có đánh giá sát đúng, tham mưu kịp thời với tỉnh cũng như có sự giúp đỡ, động viên doanh nghiệp trong quá trình SXKD và phòng chống dịch bệnh; thu hút đầu tư chưa có chuyển biến căn bản và chưa hình thành được chiến lược, kế hoạch để thu hút hiệu quả các nhà đầu tư.

Video: 120120_OHAI3.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ 1 số tồn tại hạn chế ở các lĩnh vực, ngành trọng điểm khác cũng như các giải pháp để tháo gỡ, giải quyết, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh Thái Bình như: Phải khắc phục được những tồn tại, bất cập trong đầu tư, phát triển giáo dục; quan tâm và giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, yêu cầu của người dân, ổn định tình hình ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận và tạo đà cho sự phát triển của tỉnh thời gian tới.

Video: 120120_OHAI4.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở các kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ngành, các địa phương rà soát lại để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả trong phát triển KTXH trong năm 2021.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...