Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Thái Bình giám sát tại thành phố

Thứ 2, 30.11.2020 | 10:31:48
138 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ XI,HĐND tỉnh khóa XVI, sáng nay, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Thái Bình giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tại UBND thành phố Thái Bình.

Năm 2020, UBND Thành phố Thái Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 39.370 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.974 tỷ đồng, đạt 100,4% so với dự toán. Công tác bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, tập trung ưu tiên vốn để thanh toán nợ công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện các công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ ước đạt gần 92 tỷ đồng, bằng 97,4% kế hoạch vốn. Giá trị thanh toán, tạm ứng từ ngân sách cấp trên ước đạt hơn 94,4 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn. 

Các xã xây dựng nông thôn mới tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữ vững, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, từng bước đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, các xã đạt từ 7-9/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đạt 1-2 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...