Chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 19.11.2020 | 16:57:13
194 lượt xem

Sáng ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung ưu đãi về đơn giá thuê đất và nội dung hỗ trợ về san lấp mặt bằng, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bổ sung các chính sách mới như hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm, cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai để đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp. 

Đối với lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, tiếp tục giữ nguyên các quy định đã được UBND tỉnh ban hành. Đối với chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, đề xuất hỗ trợ công tác lập quy hoạch, hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ hạ tầng, hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu thống nhất các ý kiến

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phải dự báo được nguồn lực để hỗ trợ. Về vấn đề hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi thì tính toán xem xét, song dứt khoát các cơ sở đó phải đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường. Về hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, đồng chí cho rằng nên thực hiện thí điểm với phương án tỉnh hỗ trợ 80%, huyện hỗ trợ 20%. 

Đồng chí giao Sở Công thương xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại những căn cứ pháp lý để việc hỗ trợ phù hợp với các chế độ chính sách mà Trung ương quy định./.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...