Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay Ngân hàng thế giới năm 2020

Thứ 4, 28.10.2020 | 10:20:13
203 lượt xem

Sáng nay, Bộ Tài Chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe và cho ý kiến về tiến độ giải ngân vốn các dự án vay vốn Ngân hàng thế giới - WB (World Bank) năm 2020. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới – WB được cấp có thẩm quyền phân bổ cho 3 dự án là gần 28,5 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư là gần 20 tỷ đồng; kinh phí sự nghiệp hơn 8,5 tỷ đồng. Đến tháng 9, số vốn giải ngân đạt 7,3 tỷ đồng, bằng 26% so với kế hoạch vốn. Dự kiến giải ngân đến hết năm 2020 đạt 26,5 tỷ đồng. 

Các Bộ, Ngành, địa phương đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, các Bộ, Ngành, địa phương đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp góp phần  đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án vay vốn Ngân hàng thế giới. Trong đó, cần quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư xây dựng, để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...