Đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Thứ 2, 26.10.2020 | 10:16:05
469 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe và đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai tháng 11 năm 2020 cùng một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận và đồng chí Nguyễn Quang Hưng tại cuộc họp nghe và đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Trong tháng 10, người dân các địa phương trong tỉnh Thái Bình tập trung thu hoạch lúa mùa, đến nay đạt gần 80% diện tích, gieo trồng cây màu vụ Đông đạt hơn 50% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được tích cực chỉ đạo, đã xử lý triệt để 12 ổ dịch tả lợn châu Phi và 1 ổ dịch cúm gia cầm H5N6. Nuôi trồng và khai thác thủy hải sản phát triển ổn định. 

Về sản xuất công nghiệp, một số ngành đã từng bước phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chỉ số sản xuất công nghiệp tuy vẫn giảm so với cùng kỳ nhưng đã tăng gần 15% so với tháng 9. Đến nay có hơn 200 dự án tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã có 18 nhà đầu tư được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận chủ trương tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho 26 khu chức năng trong Khu kinh tế. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc họp

Các hoạt động thương mại dịch vụ từng bước ổn định trở lại, một số mặt hàng xuất khẩu như xăng dầu, sản phẩm gỗ, sản phẩm gốm sứ… dần phục hồi. 10 tháng năm 2020, thu ngân sách phần thu nội địa ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, đạt trên 70% dự toán. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghe báo cáo về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025. Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2021. Việc xây dựng “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình”.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...