Kinh tế thế giới cần động lực mới để phục hồi

Thứ 3, 20.10.2020 | 09:11:28
135 lượt xem

Trong thông điệp mới đây gửi cuộc họp thường niên của Qũy Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Gai Rai-đơ đã cảnh báo về mức độ nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng do cuộc khủng hoảng COVID-19 gây ra. Do đó, nền kinh tế thế giới cần tìm ra động lực mới hoặc tăng cường động lực hiện tại để phục hồi

Ông Rai-đơ kêu gọi duy trì chi tiêu xã hội cũng như thay đổi cơ cấu để chống lại những nguy cơ ngày càng gia tăng về nghèo đói, thất nghiệp và bất bình đẳng, trong bối cảnh thị trường lao động trên toàn thế giới tiếp tục quay cuồng vì cuộc khủng hoảng COVID-19.

Đối với chính phủ các nước, cần xây dựng khung chính sách hậu COVID-19 nhất quán với các nguyên tắc quốc tế về nhân quyền và đảm bảo các tiêu chuẩn an sinh xã hội. 

Ngoài ra, theo ông, cộng đồng quốc tế cần tăng cường đoàn kết để thu hẹp khoảng cách về các biện pháp ứng phó tài chính với các nước mới nổi và đang phát triển đồng thời giúp nâng cao hiệu quả của các biện pháp kích thích.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...