Sẽ rà soát lại các trường hợp cần tiếp tục được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thứ 5, 24.09.2020 | 17:23:09
240 lượt xem

“Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phải rà soát, lên phương án các trường hợp cần tiếp tục được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 báo cáo UBND tỉnh xem xét và trình cấp có thẩm quyền quyết định”.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình khi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xem xét hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, bị giảm sâu thu nhập do đại dịch Covid-19 ngoài nhóm lao động theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

UBND tỉnh Thái Bình họp nghe báo cáo về việc xem xét hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

Vừa qua, UBND thành phố Thái Bình có báo cáo về việc kiểm tra, rà soát nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 phát sinh trên địa bàn thành phố Thái Bình. Sau đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Thái Bình, thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ các lao động thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp bị mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thái Bình, thuộc các nhóm công việc như thợ xây, phụ hồ, quét vôi, thợ điện nước, vệ sinh, thợ cơ khí, thợ mộc, sửa chữa máy móc, thiết bị, giúp việc gia đình… Theo đề xuất, mức hỗ trợ sẽ là 1.000.000 đồng/người và hỗ trợ 1 lần.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: việc đề xuất các chính sách an sinh xã hội là cần thiết

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc đề xuất các chính sách an sinh xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, do báo cáo chưa đáp ứng đủ yêu cầu và phải hoàn thiện thêm, đồng chí thống nhất chưa trình nội dung này tại kỳ họp bất thường sắp tới của HĐND tỉnh. Đồng chí giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, họp với các huyện để định hình nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, sau đó trên cơ sở rà soát của các địa phương, Sở sẽ tổng hợp báo cáo lại UBND tỉnh để UBND tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi đủ các điều kiện, căn cứ mới trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp năm 2020 để thực hiện dự án khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái và dự án khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Hải Long, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình thống nhất với đề xuất cắt giảm diện tích đất các khu công nghiệp trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để cập nhật bổ sung cho 2 khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ trên, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất. Giao Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tiếp tục rà soát lại toàn bộ diện tích đất của các khu công nghiệp hiện nay. 

Về tình hình thu ngân sách, số thu nội địa ước thực hiện 9 tháng năm 2020 là hơn 4.530 tỷ đồng, chỉ bằng hơn 90% so với cùng kỳ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh giao Cục thuế tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện nội dung báo cáo, trong đó cần đặt ra mục tiêu cho quý 4/2020, thống kê từng loại thuế, phí, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời cần tập trung thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán chỉ ra nguồn dư địa trong thu ngân sách./. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...