Tiền Hải 5 năm đổi mới

Thứ 4, 03.06.2020 | 17:25:25
231 lượt xem

Những ngày này, không khí của huyện Tiền Hải đang ngập tràn cờ hoa và sự phấn khởi của người dân cùng lãnh đạo địa phương, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại 5 năm qua, Tiền Hải đã có sự chuyển mình rất lớn trong diện mạo nông thôn và phát triển kinh tế địa phương.

Thị trấn Tiền Hải hôm nay

5 năm qua đánh dấu sự thay đổi rất lớn của huyện Tiền Hải trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Những thành quả tích cực đạt được trong kinh tế góp phần tạo sự tin tưởng của người dân đối với thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tâm văn hóa huyện Tiền Hải trước thềm Đại hội

Với tổng nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới trên 2000 tỉ đồng, năm 2019, toàn huyện Tiền Hải đã đạt huyện chuẩn Nông thôn mới quốc gia. Năm 2020, 2 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Bộ mặt nông thôn thay đổi, tạo sự phấn khởi cho người dân.

Ông Hà Ngọc Chăm - xã Đông Quý, huyện Tiền Hải

Cái thay đổi lớn nhất của xã nói riêng và huyện Tiền Hải nói chung chính là kết quả của nông thôn mới. Làng quê thay đổi, khang trang, đẹp đẽ hơn. Đời sống của người dân được nâng cao.


Ông Nguyễn Minh Thiêm, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải: Thay đổi lớn nhất của Nam Trung nói riêng và huyện Tiền Hải nói chung chính là đổi mới nông thôn, đường làng hóa phố. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo quy mô lớn, vụ mùa cho kết quả lạc quan, nên bà con nhân dân địa phương rất phấn khởi. Hiện bà con địa phương có thu nhập trung bình 55 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống kinh tế vật chất đầy đủ.


5 năm qua, cơ cấu kinh tế, lao động dịch chuyển theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, công nghiệp tăng trưởng khá cao, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả này cho thấy hiệu quả của những chính sách, chủ trương được triển khai, mang tính thiết thực và phù hợp với tình hình địa phương.

Ông Hà Ngọc Chăm, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải cho biết thêm: "Chủ trương và chính sách hiệu quả nhất của huyện Tiền Hải 5 năm qua chính là những chính sách phát triển kinh tế và đổi mới nông thôn. Người dân đi làm tại các khu công nghiệp, có việc làm đống góp đáng kể cho địa phương."

Các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải đã mang đến diện mạo mới cho các địa phương trong huyện

Những thành quả trong 5 năm qua đã tạo sự tin tưởng đối với người dân và là tiền đề để Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải đề ra những quyết sách và chủ trương đúng đắn phát triển kinh tế địa phương trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Ngành nghề thủy sản ở Tiền Hải cũng đang dần từng bước hiện đại hóa mang lại kinh tế cao hơn cho địa phương

Ông Đỗ Ngọc Hải, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải: Chúng tôi hy vọng rằng Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đưa ra được những chủ trương đúng đắn và hiệu quả để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt quê hương. Những thành quả đạt được trong 5 năm qua là tiền đề để chúng tôi tin tưởng vào những kết quả sắp tới của Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải.


Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới, xây dựng Tiền Hải phát triển nhanh và bền vững.

Lô Linh

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...