Đánh giá tác động môi trường đối với các khu, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung

Thứ 4, 27.05.2020 | 10:26:46
255 lượt xem

Sáng nay (27/5), đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo giải quyết hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung.

UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp đánh giá tác động môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 6 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó có 3/6 Khu công nghiệp đã hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung và đi vào vận hành ổn định gồm các khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Khu Phúc Khánh và Gia Lễ. 3 Khu công nghiệp còn lại đang xây dựng gồm Sông Trà, Cầu Nghìn, Tiền Hải. 

Toàn tỉnh có 46/50 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 8/46 cụm công nghiệp đã và đang hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Còn lại 22 cụm công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng là doanh nghiệp và 16 cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp các huyện, thành phố làm chủ đầu tư, hiện chưa triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Các đại biểu đã thảo luận về điều kiện chấp thuận đầu tư cho các doanh nghiệp thứ cấp trong trường hợp nhà đầu tư hạ tầng đã có và đang triển khai xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Thaibinhtv.vn sẽ tiếp tục cập nhật nội dung tin. Mời QV&CB theo dõi

Cao Biền 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...