Tiền Hải phát triển đô thị cấp huyện

Thứ 5, 07.11.2019 | 16:11:42
10,809 lượt xem

Theo Quyết định số 1773 ngày 4/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình đến năm 2020, thị trấn Tiền Hải huyện Tiền Hải sẽ phát triển trở thành đô thị loại IV vào năm 2020. Để thực hiện chủ trương này, huyện Tiền Hải đã tập trung thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư mới.

Hiện nay, huyện Tiền Hải đã thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư hiện đại như Tây Giang 1, Tây Giang 2, Tây Sơn, Trái Diêm 1, Trái Diêm 2. Những khu dân cư này đều nằm trên địa bàn các xã giáp ranh với thị trấn Tiền Hải và chưa chính thức thuộc thị trấn. Song đây lại là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trấn Tiền Hải trong thời gian tới, đảm bảo các tiêu chí để trở thành đô thị loại IV. 

Ông Hà Văn Trí - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải: Các khu dân cư đều được phát triển hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống điện, đường giao thông, cây xanh đảm bảo theo các tiêu chuẩn trong tương lai sẽ liên kết trở thành khu đô thị.
Cùng với việc thu hút đầu tư phát triển khu dân cư trên cơ sở các quy hoạch mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo chính quyền địa phương tích cực chỉnh trang các khu dân cư hiện có, xây dựng đô thị văn minh. 


Ông Cao Xuân Băng - Chủ tịch UBND thị trấn Tiền Hải: Chúng tôi tập trung tuyên truyền đến người dân về chủ trương của cấp trên mở rộng thị trấn Tiền Hải. Đồng thời thị trấn tăng cường các giải pháp quản lý đô thị làm cơ sở xây dựng và phát triển thị trấn Tiền Hải mở rộng.Thị trấn Tiền Hải mở rộng có 1 phần diện tích nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, sẽ được hưởng rất nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đô thị. Nếu như trước đây việc phát triển đô thị tại cấp huyện, người dân thường sinh sống bám theo các trục đường giao thông không theo quy hoạch, dẫn đến việc mở rộng đô thị gặp nhiều khó khăn. Việc thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư theo hướng khu dân cư đô thị sẽ góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa, xây dựng thị trấn Tiền Hải trở thành thị xã trong tương lai./.

Cao Biền

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...