Năm 2021 Thành phố Thái Bình đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thứ 4, 20.01.2021 | 17:27:32
192 lượt xem

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại, dịch vụ sẽ là những nhiệm vụ chính được đồng chí Hoàng Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế thành phố Thái Bình năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, các cấp ban ngành thành phố cần triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Trong đó việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, điều hành ngân sách cần đổi mới, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán giao. Bên cạnh đó là phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường xã hội hóa trong quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Qua đó từng bước hoàn thiện thủ tục để thành phố trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. 

Đánh giá kết quả trong năm qua, thành phố Thái Bình biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời sẽ cùng các doanh nghiệp trên địa bàn gửi gần 3 nghìn suất quà tết đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...