Tiền Hải định hướng công tác quản lý quy hoạch

Thứ 4, 20.01.2021 | 00:00:00
227 lượt xem

Bám sát quy hoạch chung của Khu kinh tế Thái Bình để định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế và hạ tầng giao thông đối nội, đối ngoại. Là các giải pháp để Tiền Hải định hình công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn.

Với quan điểm phát triển hệ thống cơ quan, công sở gắn với các đô thị trong khu kinh tế phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển các tổ chức hành chính mới và định hướng phát triển không gian tổng thể khu kinh tế, giữ nguyên vị trí hiện tại, nâng cấp, cải tạo các công trình hành chính cấp huyện, xã. 

Xây dựng và phát triển hệ thống các công trình văn hóa hiện đại gắn với đô thị và các khu dân cư. Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị y tế, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cơ sở khám chữa bệnh hiện có, nâng cấp hệ thống các công trình thể dục thể thao hiện hữu. Quy hoạch phát triển và từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở, đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội. 

Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường gắn thương mại, dịch vụ với phát triển du lịch sinh thái biển. Quy hoạch và phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, quỹ đất của khu kinh tế. Bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng phòng hộ ven biển.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...