Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Thứ 3, 19.01.2021 | 09:09:15
191 lượt xem

Sáng 19/01/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030; tổng kết đề án bồi dưỡng cán bộ công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020; tổng kết đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã giai đoạn 2013 – 2020. Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của các Bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã đi vào nền nếp. Các tổ chức, cá nhân trong xã hội ngày càng chú trọng, dành nguồn lực đầu tư cho thanh niên, đặc biệt là nhóm trí thức trẻ và lực lượng lao động có trình độ cao. 

Với sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội, thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với bản thân, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và lao động. Nhiều thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh trẻ, giỏi. Sự tham gia của thanh niên vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường. 

Tính đến hết năm 2020, có trên 63% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương. Mỗi năm cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 đến 1,6 triệu lao động, trong đó người trong độ tuổi thanh niên chiếm 60%.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...