Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

Thứ 3, 12.01.2021 | 15:19:35
324 lượt xem

Chiều 12/01/2021, đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp với Báo Thái Bình và Đài PT – TH Thái Bình về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Báo Thái Bình, Đài PT – TH Thái Bình đã xây dựng các kế hoạch, nội dung tuyên truyền cụ thể trước, trong và sau đại hội.

Trong đó, tập trung xây dựng các tin bài đậm nét về kết quả, thành tựu của Đảng, của đất nước và tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 5 năm 2015-2020; kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình hướng về đại hội. Báo Thái Bình, Đài PT – TH Thái Bình cử Phóng viên trực tiếp tác nghiệp, đưa tin quá trình diễn ra đại hội để người dân trong tỉnh nắm được. Đồng thời xây dựng các tin bài, nội dung tuyên truyền sau đại hội.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tuyên truyền đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, Báo Thái Bình và Đài PT – TH Thái Bình cần tiếp tục tập trung, dành nhiều thời lượng tuyên truyền đậm nét về đại hội, nhất là về những thành tựu trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh Thái Bình trong 5 năm qua. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương để đưa tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời quá trình diễn ra đại hội. Các tin bài liên quan đến đại hội cần kiểm duyệt kỹ, tránh sai sót, nhất là về hình ảnh, âm thanh, câu chữ và lời bình. Xây dựng các tin bài đặc sắc, nội dung hay, hấp dẫn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến với người dân.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...