Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước

Thứ 5, 31.12.2020 | 14:21:05
419 lượt xem

Sáng 31/12/2020, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 và chuẩn bị cho công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách Nhà nước. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, công tác thu, chi ngân sách Nhà nước của các Bộ, Ngành, địa phương đạt được những kết quả khá tích cực. 

Đến thời điểm này, các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng. Sang năm 2021, các ngành khối tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thu, chi và việc thanh toán bằng hóa đơn điện tử. Đồng thời quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế tiêu cực, rủi ro.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...