Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 28.500 tỷ đồng

Thứ 4, 30.12.2020 | 15:41:16
230 lượt xem

Giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2020 ước đạt 28.519 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2019. Các doanh nghiệp đã chủ động nâng cao năng lực quản lý, khắc phục khó khăn duy trì sản xuất, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Trong năm, Sở Xây dựng Thái Bình đã thẩm định 57 hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, giá trị thẩm định 703 tỷ đồng. Sở phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm như: tuyến đường ven biển; Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp công nghệ cao; tuyến đường 221A, đường 217…

Năm 2021, ngành Xây dựng Thái Bình đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tăng 11%. Lập đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, đô thị An Bài đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và một số xã thuộc huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát đối với chất lượng công trình xây dựng, công tác an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai phạm trong đầu tư xây dựng khi mới phát sinh.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...