Thành phố Hải Phòng tài trợ toàn bộ xi măng xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ 3, 29.12.2020 | 14:38:56
347 lượt xem

Toàn bộ xi măng 550 tấn để xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình đã được Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hải Phòng trao tặng biểu trưng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình vào sáng 29-12.

Thay mặt chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp nhận biểu trưng tài trợ; trân trọng cảm ơn những tình cảm trân quý mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hải Phòng dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. 

Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng trên khuôn viên rộng 1,6 ha tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Tổng mức đầu tư trên 90 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước 55 tỷ đồng. Nguồn vốn xã hội hóa dự kiến gần 40 tỷ đồng.  Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những bà mẹ đã có đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...