Hơn 110.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Thứ 2, 28.12.2020 | 16:49:47
219 lượt xem

Năm 2020, cả nước có khoảng 135 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 2,2 triệu tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong năm 2020 đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm trước.

Nếu tính cả 3,3 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 39 nghìn DN thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm nay là gần 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước.

Cũng trong năm 2020 có 101,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 14% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...