HĐND huyện Vũ Thư đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thứ 4, 23.12.2020 | 10:18:46
211 lượt xem

Sáng nay, HĐND huyện Vũ Thư khoá XIX tổ chức kỳ họp thứ 11. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư ước đạt gần 11.400 tỷ đồng, tăng 2,42% so với năm 2019. Kết cấu hạ tầng nông thôn được nâng cấp, tạo diện mạo mới cho nông thôn ở nhiều xã; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước cải thiện. Năm 2021, huyện phấn đấu có ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 0,2 %- 0,3% trở lên; duy trì tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%,...

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo như: Báo cáo dự kiến nhu cầu, khả năng nguồn vốn và phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện các dự án trên địa bàn huyện và tiến độ lấp đầy các cụm công nghiệp, nhiệm vụ thời gian tới.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...