Đối thoại bí thư cấp ủy – Tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở

Thứ 6, 04.12.2020 | 10:35:39
186 lượt xem

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, chính quyền, quan điểm và chủ trương của địa phương trong định hướng phát triển kinh tế xã hội là những nội dung chính được cán bộ, đảng và nhân dân xã Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy đề cập trong buổi đối thoại trực tiếp với Bí thư cấp ủy.

Trên 30 câu hỏi đề cập tới 27 vấn đề cụ thể, thiết thực với người dân và đang là chủ đề nóng ở cơ sở đã được đề cập tại buổi đối thoại như vì sao vẫn còn tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt, tính gương mẫu chưa cao, thực trạng quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn lỏng lẻo. Tiến độ triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Khó khăn, vướng mắc trong việc thanh toán nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân nào dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Các lĩnh vực về phát triển nông nghiệp, kinh tế biển, phòng chống thiên tai, giáo dục, chế độ cho người có công, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cũng như công tác luân chuyển, đào tạo bổ nhiệm cán bộ hiện nay cũng được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, trăn trở.

 Thông qua buổi đối thoại trực tiếp như thế này, ngoài việc giải đáp thoả mãn những những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn là dịp để người người đứng cấp uỷ cập nhật thêm thông tin và cả những tồn tại, khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cấp cơ sở để từ đó xây dựng chủ trương, định hướng và bổ khuyết, điều chỉnh một cách kịp thời các chủ trương, định hướng trên nhiều lĩnh vực cho sát với tình hình thực tiễn ở cở./.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...