Tiếp tục tăng cường tuyên tuyền về phòng chống dịch Covid-19

Thứ 4, 02.12.2020 | 16:13:42
190 lượt xem

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong bối cảnh hiện nay Việt Nam vừa xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đó là một trong những nội dung định hướng tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên diễn ra vào chiều nay. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị báo cáo viên


Các báo cáo viên đã nghe quán triệt về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, một số nhận định, đánh giá về chiều hướng chính sách của Mỹ. Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền cần tiếp tục tập trung vào kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những chủ trương, chính sách mới trong phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền tránh chủ quan lơ là khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Các học viên dự hội nghị 

Các báo cáo viên cần chủ động nắm chắc tư tưởng dư luận của cán bộ, Đảng viên và nhân dân để tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...