Thành phố Thái Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thứ 2, 30.11.2020 | 16:06:32
190 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh khóa XVI, sáng nay, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Thái Bình giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 tại UBND thành phố Thái Bình.

Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh Thái Bình giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 tại UBND thành phố Thái Bình

Năm 2020, UBND Thành phố Thái Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 39.370 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. 

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được; cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp làm tốt công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu từ phí, lệ phí đảm bảo cân đối thu chi. Đối với 66 thôn, tổ chưa có nhà văn hóa cần tìm quỹ đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất trong những năm tiếp theo để xây dựng, tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân có địa điểm hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.  

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước, để việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát, quy hoạch các quỹ đất xen kẹt, xây dựng hạ tầng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị, nhất là cải tạo, nâng cấp 1 số nút thắt giao thông trọng điểm, mở rộng các điểm vui chơi, giải trí, khu cây xanh, góp phần xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại I. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...