Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

Thứ 5, 29.10.2020 | 16:19:24
119 lượt xem

Chiều nay (29/10), đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

9 tháng qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, đoàn thể đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có vốn quay vòng. Gần  92.500 khách hàng được vay vốn, với tổng dư nợ trên 3.070 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; cơ bản thống nhất với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Trong đó, cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách. Tập huấn nghiệp vụ, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ vay vốn sau Đại hội Đảng các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện kịp thời sai sót, để có giải pháp khắc phục kịp thời. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 154 và Quyết định số 32 của Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...