Thống nhất các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2020

Thứ 3, 20.10.2020 | 18:37:14
167 lượt xem

Chiều nay (20/10), đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2020, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai từ nay đến cuối năm 2020.

9 tháng năm 2020 tổng thu ngân sách Nhà nước phần thu nội địa đạt trên 4.470 tỷ đồng, bằng hơn 63% dự toán năm, bằng gần 90% so với năm 2019. Trong khi đó, theo số liệu từ Cục thuế tỉnh, đến ngày 19/10/2020, tổng thu nội địa thực hiện đạt 4.592 tỷ đồng. Một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với dự toán như thuế bảo vệ môi trường, thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh… Như vậy, trong 3 tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ thu nội địa dự kiến cần hoàn thành là 2.713 tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình chỉ ra một số nguyên nhân thu thuế còn thấp

Thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân cần nghiêm túc nhìn nhận lại, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành phố, các ngành liên quan phải đánh giá đúng tình hình, có quyết tâm cao với phương châm hoàn thành thu ngân sách ở mức cao nhất có thể. 

Video: 102020_OTHAN2.mp4

 

Các đồng chí Phó chủ tịch chúc mừng "những bông hoa" của ngành tài chính nhân ngày 20/10

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Cục thuế giao chỉ tiêu cụ thể, nhất là chỉ tiêu nợ đọng thuế cho từng cơ quan, đơn vị, công chức của ngành, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời, phải kiên quyết hơn nữa trong thu hồi nợ đọng thuế. Tập trung khai thác tốt đối với các khoản thu còn dư địa. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất ở những khu đất đã có đủ điều kiện, đẩy nhanh tiến độ thẩm định xác định giá đất. Tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ngành Tài chính rà soát lại các khoản chi, giãn hoãn các khoản chi chưa cần thiết. Ngoài ra cần làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành một cách hiệu quả./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...