Triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản

Thứ 6, 16.10.2020 | 14:41:53
287 lượt xem

Sáng 16-10, Bộ tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thứ trưởng Bộ tư pháp Lê Chí Hiếu chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Bên cạnh việc giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã triển khai Quyết định 1323 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1995 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn  bản quy phạm pháp luật. 

Đây là những nội dung quan trọng giúp các cơ quan tham mưu nắm vững và hoàn thiện cách thức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền của cấp ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng hệ thống Pháp luật Việt Nam. Khắc phục tình trạng ban hành các văn bản trái thẩm quyền, không đúng chức năng, chồng chéo thẩm quyền, ban hành văn bản thiếu tính đồng bộ, không có sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm
Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm

Sáng 18/6, diễn ra Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...