Tuổi trẻ Tiền Hải thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20

Thứ 4, 23.09.2020 | 17:20:06
130 lượt xem

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ huyện Tiền Hải đã có nhiều hoạt động thi đua ý nghĩa.

Trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó

Những năm qua, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Tiền Hải đã ra sức thi đua, phát động nhiều phong trào, lập thành tích trong công tác học tập và lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. 

Triển lãm ảnh với chủ đề: "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử"

Trong tuần lễ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Tiền Hải cùng với tuổi trẻ Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề: "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử". Khai mạc tuần phim về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 29/9. Và khánh thành Nhà tình nghĩa cho người có công. 

Khánh thành Nhà tình nghĩa cho người có công

Những hoạt động trên nhằm nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, hun đúc ý chí phấn đấu đóng góp sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...