Thị trường việc làm khởi sắc

Thứ 3, 22.09.2020 | 17:12:44
156 lượt xem

Dịch Covid 19 đang ở giai đoạn được kiểm soát tốt ở trong nước đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp khởi động lại việc tuyển dụng lao động. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những lao động đang có nhu cầu tìm việc làm.

Người lao động tham gia giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình

Tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình, số người có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm một nửa. Trước tháng 8 khoảng 2000 lượt người/ 1 tuần, hiện khoảng 1000 lượt người/ 1 tuần. Không khí giao dịch tại sàn cũng khởi sắc hơn khi tại đây xuất hiện nhiều tấm biển tuyển dụng của các doanh nghiệp. Lĩnh vực tuyển dụng phong phú tạo cơ hội cho người lao động.

Hiện, vào thời điểm cuối tháng 9 đã có khoảng 10.000 lượt người đến tư vấn việc làm. Sau khi dịch Covid 19 được kiểm soát, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hướng đến lao động chất lượng cao. Nhất là thị trường lao động nước ngoài. Cơ hội đào tạo lao động chất lượng cao đang mở ra cho những lao động trẻ mới tốt nghiệp THPT.

  Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...