Phụ nữ Thái Thụy giúp nhau thoát nghèo

Thứ 7, 19.09.2020 | 17:13:46
130 lượt xem

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo và làm giàu bền vững được Hội LHPN huyện Thái Thụy xác định là nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt trong quá trình hoạt động, nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, gắn liền với mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế của huyện.

Mô hình giúp con giống hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo tại huyện Thái Thụy

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở hội đã trích 124 triệu đồng trong quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp hơn 270 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khai thác nguồn vốn từ các ngân hàng với 283 triệu đồng cho gần 7.500 hộ vay để phát triển kinh tế. Mỗi năm, hơn 100 phụ nữ nghèo được giúp đỡ bằng các hình thức như hỗ trợ con giống, thóc giống, gạo. 

Thời gian tới, các cấp hội LHPN huyện Thái Thụy tiếp tục huy động sự chung tay, giúp sức của cộng đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo; sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ Vì phụ nữ nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...