Nâng cao nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo cho cán bộ công chức huyện Vũ Thư

Thứ 4, 16.09.2020 | 10:22:26
199 lượt xem

Thời gian qua, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn đươc UBND huyện Vũ Thư xác định là nhiệm vụ quan trọng. Chính bởi vậy, UBND huyện thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức trong nghiệp vụ tiếp dân nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

UBND huyện Vũ Thư đã tổ chức mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2020 cho Bí thư, Chủ tịch, cán bộ công chức làm công tác tiếp dân tại các xã, thị trấn

Thời gian gần đây, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư đã có những chuyển biến tích cực so với những năm trước. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH. Tuy nhiên, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều phức tạp, nhất là việc khiếu nại đông người kéo dài. Nguyên nhân là do một số địa phương, cơ quan đơn vị chưa quan tâm đúng mức về vai trò công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế nên chưa giải quyết triệt để những mâu thuẫn, chưa thực hiện tốt việc đối thoại với dân. 

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Sở nội vụ, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Vũ Thư đã tổ chức mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2020 cho Bí thư, Chủ tịch, cán bộ công chức làm công tác tiếp dân tại các xã, thị trấn trên toàn huyện. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/9/2020.

 Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...