Vai trò của các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Thứ 2, 14.09.2020 | 16:52:14
189 lượt xem

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang tạo ra thách thức rất lớn đối với đất nước và từng địa phương. Bảo vệ môi trường phải được thực hiện bởi hành động cụ thể của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình từ thành thị đến nông thôn. Và hiệu quả của công tác này cũng có sự tham gia tích cực rất lớn của các tổ chức tôn giáo tại Thái Bình trong những năm qua.

Bà con phật tử xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà chỉnh trang làng đường làng, ngõ xóm

Trong 5 năm qua, với sự tham gia tích cực và hiệu quả của các tổ chức tôn giáo, sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, tỉnh Thái Bình đã xây dựng được một số mô hình điểm của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường. Điển hình như hoạt động bảo vệ môi trường của bà con phật tử xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà.

Đại đức Thích Thanh Tân – Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Hưng Hà

Nhà chùa thường xuyên tham gia vận đồng bà con dọn dẹp đường làng ngõ xóm, trồng cây và giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Tại mỗi gia đình ở đây, người dân đều thực hiện phân loại rác thải tại nhà. Bao gồm rác thải hữu cơ, vô cơ và rác thải sinh hoạt. Không vứt rác bừa bãi ra đường làng ngõ xóm. Đặc biệt, xã Tân Lễ có nghề làm chiếu cói lâu đời. Lượng mẩu cói thừa thải ra khá lớn. Trước đây, các hộ gia đình thường đốt ngay trong khu dân cư, khói bụi gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con.

Rác từ vụn cói thải ra khi xử lý cói

Bà Nguyễn Thị Mận - xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà

Nhà chùa đã tham gia vận động và còn đem đi đốt ở khu vực riêng, xa khu dân cư, để không ảnh hưởng đến bà con ở đây, nhất là trẻ em. Mỗi ngày chúng tôi thu gom rồi chở đi xa ra khu vực riêng để đốt. Giúp bảo vệ môi trường sống ở địa phương…


Tại các địa phương khác, các tổ chức giáo xứ Công giáo cũng phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương. Các hoạt động này diễn ra thường xuyên và trở thành thói quen tích cực.

Phân loại rác thải tại nguồn ở các hộ gia đình

Linh mục Gioan Maria Đặng Văn Khoa – Quản nhiệm liên giáo xứ Minh Đức – Ninh Cù và giáo họ An Bài, huyện Quỳnh Phụ

Chúng tôi tuyên truyền, vận đồng bà con tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn môi trường sạch đẹp ngay từ chính ngôi nhà của mình. Do đó, vườn tược sạch sẽ, dọn cỏ, dọn rác hàng ngày.


Tại xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, hoạt động của Hội thánh Tin lành Khả Cảnh cũng mang đến những hiệu quả tích cực. Bà con giáo dân sau khi được tuyên truyền đều áp dụng tích cực việc bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất. Khu vực chăn nuôi được bố trí xa khu dân cư, kết hợp xử lý chất thải khoa học, hạn chế gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

Chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường tại xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương

Mục sư Lê Hải Dương – Hội thánh tin lành Khả Cảnh, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương  

Chúng tôi có tuyên truyền đến bà con nên hoạt động sản xuất đảm bảo đủ tiêu chuẩn không gây ảnh hưởng môi trường. Chẳng hạn như chất thải phân bò được xử lý phân bò bằng chế phẩm vi sinh để không gây mùi hôi….

Vai trò tích cực của các tổ chức tôn giáo trong đời sống nhân dân đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn, quyết định sự phát triển bền vững của mỗi địa phương và đất nước.

Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...