Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

Thứ 4, 09.09.2020 | 17:48:28
208 lượt xem

Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bình khi kiểm tra công tác triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại huyện Vũ Thư vào chiều mùng 09/9.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bình khi kiểm tra công tác triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại huyện Vũ Thư

 8 tháng qua, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Vũ Thư phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có vốn quay vòng. Hơn 11.200 khách hàng được vay vốn, với tổng dư nợ trên 360 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm 0,3%. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng ghi nhận, biểu dương kết quả mà ngành tín dụng chính sách xã hội huyện Vũ Thư đạt được. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí chỉ ra rằng, các thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư cần thực hiện đầy đủ nội dung quy chế hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Từ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Vũ Thư đã phát triển kinh tế hộ gia đình

Mặt khác, Vũ Thư cần nghiên cứu, quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách huyện để chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội làm nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.

 Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...