Vững bước trên tiến trình hội nhập và phát triển

Thứ 5, 30.07.2020 | 15:04:11
168 lượt xem

Trong 5 năm từ 2015 – 2020 toàn Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình có trên 80% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ khối khóa 3 đề ra, đưa thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình hiện có 127 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 4.000 đảng viên. Đến nay, toàn khối đã giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 50.000 lao động, nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 7.500 tỷ đồng. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình dự kiến diễn ra từ ngày 4-5/8/2020, xác định phương hướng sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vững bước trên tiến trình hội nhập và phát triển. Phấn đấu trên 95% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn, giữ vững tốc độ tăng trưởng. Tất cả các doanh nghiệp trong Khối bảo đảm ổn định việc làm, tăng thu nhập bình quân của người lao động từ 10% trở lên, thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho toàn bộ người lao động theo quy định.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...