Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thái Bình: Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

Thứ 4, 29.07.2020 | 20:57:23
257 lượt xem

Sáng 29-7, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

6 tháng đầu năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, đoàn thể đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có vốn quay vòng.  Tính đến ngày 30/6, hơn 94.600 khách hàng được vay vốn, với  tổng dư nợ trên 3.080 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo , các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được;  cơ bản thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; Tập huấn nghiệp vụ, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ vay vốn sau Đại hội Đảng các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát  nội bộ, phát hiện kịp thời sai sót, để có giải pháp khắc phục kịp thời. Tập huấn, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn.

  Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...