Ngân hàng Chính sách CN Thái Bình: 94.608 khách hàng được vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ trên 3.080 tỷ đồng

Thứ 4, 29.07.2020 | 15:18:05
184 lượt xem

Sáng 29-7, Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

6 tháng đầu năm, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, đoàn thể đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có vốn quay vòng.  Tính đến ngày 30/6, hơn 94.600 khách hàng được vay vốn, với  tổng dư nợ trên 3.080 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo , các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối  năm là: Tích cực huy động các nguồn vốn trên địa bàn; chú trọng tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; Duy trì nghiêm túc, có chất lượng các phiên trực giao dịch cố định tại xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách trong quan hệ tín dụng với ngân hàng chính sách xã hội; chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi một cách kịp thời đến đối tượng thụ hưởng,  phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...